SifTal

SifTal

در جستجوی درمانی برای اینجور زندگی کردن...

چرا اینجوری هستیم؟

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۲۰ ق.ظ

چرا اکثرِ آدمهای دنیا، حتی اونهایی که خیلی مهربون هستند. بیشتر از اون حدی که به آدم کمک می کنند. از آدم انتظاراتِ زیادی، دارند؟

  • Sif Tal